Mediebyrå

Mediebyrå

Medieformidling. Kjøp, plassering og strategisk rådgivning vedrørende reklameplassering.

Har lang og bred erfaring med mediebyråtjenester, og den verdiskapningen den kan tilføre annonsører og hvilke muligheter som ligger i medielandskapet.

Vi lever i en tid hvor innarbeidede medievaner står for fall og nye medier har fått rekordraskt fotfeste. Samtidig ser vi at det er tøffere enn noen gang å bryte gjennom i media. Det er viktig å kjenne mekanismene slik at budskapene bryter gjennom til ”Fru/herr Pedersen” og at de gjør noe med det budskapet de får.

Da er forståelse av hvordan de forskjellige medier fungerer, en selvfølge. Men hvordan man skal sy sammen en kommunikasjonspakke med størst mulig effekt, er helt avhengig av hvilke kunder dere har og ønsker og ha. Det er salget på kort og lang sikt som er viktig, og virker det ikke på kort sikt virker det sjelden på lang sikt. 5% av markedsbudsjettet bør brukes på forskning i andre medier enn dere er i pr. i dag. Eller med andre vinklinger i eksisterende medier.

Har i mange år vært en av Nordens største mediekjøpere, og de siste 19 år drevet med plassering og rådgivning av og i media. Ser frem til en prat der vi kan diskutere om jeg er rett mann på rett plass for dere.

Her er noen av kundene jeg har jobbet med siste 10 år