SEMINAR

VIsjon 2020

En strategi prosess som leder frem til en felles målsetting for fremtiden.

Dette er en strategi prosess med bedrifter som ønsker et felles mål for fremtiden.
For at bedriften skal vite i hvilken retning de skal gå. Hva skal være hovedmål og hvilke delmål skal settes opp? Så i ettertid er det oppfølgning av gjennomføringen av prosessen. Dette starter med intervjuer av ledelse og styre, så intervju av medarbeidere og kunder. Hva mener de bedriften er god på og hva trenger de å bli bedre på.

Så er det et 2 dagers seminar med ledelse/styre, hvor de første mål og muligheter settes opp. Hvor vi foretar en SWOT analyse av dagens situasjon- og hva og hvordan skal vi svare på denne. (SWOT – Strenght- Wekness- Opportunitys- Tredths)

Så blir det oppfølgning av dette, etter bedriftens ønske, men det bør være et møte hver 3. mnd.

Her er noen av kundene jeg har jobbet med siste 10 år