Sparringspartner for ledere

Sparrings
partner – Samtale Partner

Har et tilbud til ledere om å være en å snakke med i hverdagen, som er en utenforstående person som kan lytte, men også utfordre og gi innspill til løsninger.

Alt i fra og teste ut tanker og strategier, til å diskutere personalsaker og hverdagsutfordringer.

Har pr. i dag to administrerende direktører jeg gjør dette for, og dette er selvfølgelig helt konfidensielle samtaler. I den ene bedriften er det litt offentlig at han bruker meg, på den andre bedriften er det ingen som vet om dette annet en personen og meg.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Her er noen av kundene jeg har jobbet med siste 10 år